Nájemní vztahy mezi nájemníkem a pronajímatelem

Ve chvíli kdy si pronajmete byt pak jej musíte užívat v souznění s nájemní smlouvou, řádně a slušně. Je třeba rovněž dodržovat domovní řád a pravidla běžná v domě kam se nastěhujete a respektovat pokyny, které dostanete od pronajímatele a které neodporují selskému úsudku pro udržování pořádku v bytě a společných prostorách.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK VÝSLOVNĚ DOVOLUJE PRÁCI ČI PODNIKÁNÍ V PRONAJATÉM BYTĚ, POKUD TO NADMĚRNĚ NEZATÍŽÍ BYTY A OKOLÍ VČETNĚ SOUSEDŮ.

V pronajatém bytě by měl žít takový počet osob, který odpovídá velikosti a standartu bytu, tak aby byt nebyl nadměrně zatěžován a udržely se hygienické standardy. Proto si pronajímatel může v nájemní smlouvě vymínit souhlas s příchodem a žitím další osoby do bytu.

V případě, že jde o osobu blízkou stačí pokud nájemce tuto skutečnost oznámí v přiměřené době pronajímateli.

Měl by tak učinit do 2 měsíců jinak jde o hrubé porušení smlouvy. A to je důvod pro okamžitou výpověď.

V případě, že jako nájemník víte, že bude pryč z bytu déle než 2 měsíce, musíte to oznámit pronajímateli a označit osobu, která v době vaší nepřítomnosti bude k dispozici pronajímateli v případě, že by chtěl vstoupit do bytu. V případě, že takovou osobu neurčí stane se touto osobou pronajímatel sám. V případě, neoznámení nepřítomnosti a vzniku vážné nehody v bytě může to být bráno jako hrubé porušení podmínek nájmu.

Úpravy v bytě či domě

Pokud je potřeba provést v bytě úpravy nebo změny nebo pokud ji majitel dělá z popudu veřejné moci, či hrozí-li vážný problém je nájemník nucen tuto přestavbu akceptovat pokud nesnižuje kvalitu bydlení a dělá-li se bez známek většího těžkostí pro život nájemníka v bytě. Jinak je vždy vyžadován souhlas nájemníka.

Nájemník může být i vystěhován pokud to úpravy vyžadují, ale pronajímatel musí poskytnout úhradu nákladů nebo zálohu na ubytování a další vícenáklady v přiměřené výši se současným bytem. Opravy by měly být oznámeny 3 měsíce dopředu v alespoň orientační rovině s plánem a časovou posloupností a nutnými úkony ve kterých bude nájemník zainteresován s polu s náhradami a úhradou nákladů na eventuální vystěhování.

Zdroj: vlastníci.cz

Nereaguje-li nájemník do 10 dnů od oznámení, považuje se to za odmítnutí návrhu a pronajímatel může ve lhůtě 10 dní požádat soud, o rozhodnutí o vyklizení bytu.

Pokud se nájemník s pronajímatelem dohodnou může změny v bytě udělat nájemník.

Smrt a dědictví pronájmu

V případě smrti nájemníka dochází k několika zpřesňujícím úpravám současného stavu. Práva a povinnosti mohou přejít na osobu, která s nájemníkem sdílela společnou domácnost. Další variantou v pořadí je že práva a povinnosti přejdou na dědice.

Při této druhé variantě lze postupovat tak že buď pronajímatel nebo dědicové mohou vypovědět nájem bez uvedení důvodu výpovědní dobou 2 měsíce a to do 3 měsíců následujích po dni, co se dozvěděl o smrti nájemníka a faktu, že pronájem mají využívat jiné osoby než členové nájemníkovy domácnosti. Dědic může vypovědět ve stejných lhůtách po té co se dozvěděl o smrti osoby po které má dědit a jež byla nájemníkem, kdy se dozvěděl o svém dědickém právu a to, že smlouva o pronájmu přešla na něj. To však nejdéle ve lhůtě 6 měsíců od nájemcovy smrti.

Dlužný nájem do nájemníkovy smrti,  jde na vrub členů nájemníkovy domácnosti, které s ním žili do jeho smrti a dědice, společně a nerozdílně.
V případě, že se nikdo pronajímateli nepřihlásí ani po 6 měsících tak ho může pronajímatel vyklidit. Tím pronájem zanikne. Věci nájemníka je pak nutné uložit do veřejného skladu a pokud si je dědicové nevyzvednou bez zbytečných prodlev může je na útraty dědiců pronajímatel nechat zpeněžit.


Nenašli jste zde co jste hledali? Napište nám.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti