Odměna exekutora

Soudní exekutor vykonává exekuční činnost a další činnost za odměnujejíž výše a způsob jejího určení se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutoraNáklady exekuce tvoří odměna exekutora a náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a jeli exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň.

Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku. Náklady oprávněného hradí oprávněnému povinný. 

Exekutor a oprávněný mohou uzavřít písemnou smlouvu o provedení exekuce, v níž mohou sjednat smluvní odměnu za provedení exekuce. Smluvní odměna není nákladem exekuce. Tím není dotčeno právo exekutora na odměnu, náhradu hotových výdajů, náhradu za doručení písemností a náhradu za ztrátu času.

Exekutor má právo požadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce.

Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému.

Náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky. Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný. Dojde-li k zastavení exekuce, může soud uložit oprávněnému, aby nahradil náklady exekuce.

Výše tarifní odměny exekutora se odvíjí od způsobu vymožení plnění. Základ pro určení odměny exekutora se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a vypočítaná odměna na desetikoruny nahoru.

Odměna exekutora podle způsobu vymoženého plnění

Odměna za provedení  exekuce ukládající zaplacení peněžité částky

Základ odměny je-li vymoženo plnění

Výše odměny

do 3 000 000 Kč základu

15 % nejméně však 3 000 Kč

z přebývající částky až do  40 000 000 Kč základu

10 %

z přebývající částky až do  50 000 000 Kč základu

  5 %

z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu

  1 %

nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává

 

 

Odměna za exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky

Způsob provedení

Základ odměny

Výše odměny

vyklizením

za každou vyklizenou věc

10 000 Kč

odebráním

za každou odebranou věc

15 % hodnoty

nejméně však 2 000 Kč

provedením

prací a výkonů

za každý vykonaný exekuční titul

 6 000 Kč

rozdělením společné věci

za každou rozdělovanou věc

 6 000 Kč

 

Odměna za výkon činnosti soudního vykonavatele z pověření soudu

Základ odměny je-li vymáháno

Výše odměny

peněžité plnění  do částky 15 000 Kč včetně

300 Kč

peněžité plnění  v částce vyšší než 15 000 Kč

2 % nejvýše 50 000

Nepeněžité plnění

1 000 Kč 

 

Odměna za právní pomoc

se skládá z odměny a náhrady hotových výdajů. Řídí se vyhláškou o odměnách advokátů (advokátní tarif). Za poskytování  se pro účely této vyhlášky považuje poskytování právní pomoci exekutorem. 

Odměna za sepisování ex. zápisů a přijímání věci do úschovy.

Způsob určení odměny exekutora za sepisování exekutorských zápisů a za přijímání věcí do úschovy a na stanovení náhrady hotových výdajů se řídí vyhláškou o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.

Odměna za správu věci nebo majetku, které byly zajištěny v trestním řízení,

se řídí vyhláškou o odměnách a náhradách notářů a správců. Základem odměny exekutora je cena věci nebo majetku, které mu byly svěřeny do správy je cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku.

Náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času a náhrada za doručení písemností.

Vedle odměny exekutora náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času a náhrada za doručení písemností. Pokud hotové výdaje nepřekročí částku 3 500 Kč, náleží exekutorovi exekutor náhrada v této výši.
 

 Náklady exekuce

Náhrada hotových výdajů

Náklady účelně vynaložené na soudní a jiné poplatky, cestovné, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení anebo získání dat z centrálních informačních systémů.

 

Náhrada za ztrátu času

za promeškaný čas na cestě do místa výkonu a zpět činí náhrada 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.

 

Náhrada za doručení písemností

paušální částka ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti a náhrada účelně vynaložených výdajů na doručení písemnosti


Nenašli jste zde co jste hledali? Napište nám.

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti